Spotkanie Forum Kadrowego

W Gdańsku w dniu 17 września bieżącego roku odbyło się drugie spotkanie Forum Kadrowego samorządów Województwa Pomorskiego. Temat dedykowany został Prawu pracy w 2019 r. z uwzględnieniem wrześniowych zmian kodeksu pracy.

Zaproszonym ekspertem była Pan Zbigniew Zych – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmujący się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych.

Pośród uczestników pojawiło się wielu inspektorów oraz specjalistów ds. kadr. Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę w zakresie zmienionych przepisów prawa. Trwała dyskusja, okraszona wieloma pytaniami, na które precyzyjnie odpowiadał prowadzący szkolenie. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia ubogaciła kompetencje zawodowe pomorskich urzędników.