Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

W dniach 13-15 września odbyły się ostatnie warsztaty szkoleniowe dla 2 grup:
– G11 – kompetencje cyfrowe (TIK),
– G12 – wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
Trenerami byli: Anna Szajerska, Jarosław Kordziński, Zbigniew Lipka, Sebastian Wasiołka.

Były to również ostatnie spotkania szkoleniowe w ramach pierwszej części naszego projektu.
Emocje wzięły górę. Były podziękowania, wymiana kontaktów a co niektórzy uronili kilka łez.

Przed nami wspomaganie wybranej placówki, współpraca w ramach sieci współpracy, spotkania oraz doradztwo.
Do zobaczenia 5 października na spotkaniu otwierającym drugą część projektu.