Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W Gdańsku w dniu 17 stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. Temat poświęcony został Polityce społecznej wobec osób starszych. Program bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność.

Zaproszonym ekspertem była Pani Małgorzata Szpunar ─ Doktor pedagogiki społecznej o specjalności praca socjalna. Od ponad 10 lat aktywnie zajmuje się szkoleniem i doskonaleniem służb społecznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Województwa Pomorskiego.

Pośród uczestników pojawiło się wielu kierowników Pomorskich OPS-ów jak również pracowników socjalnych. Omówiono założenia programu, Pani Doktor skoncentrowała się na następnie badaniu potrzeb seniorów w gminie, uwzględniła możliwe działania w ramach programu. W dalszej kolejności forum skupiło swoją uwagę na dobrych praktyki i programach. Jako podsumowanie przedyskutowano sprawę znaczenia samorządów w realizacji polityki senioralnej.

Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia ubogaciła kompetencje zawodowe pracowników Pomorskiej Pomocy Społecznej zrzeszonych w Forum. Zaplanowano kolejne spotkanie na daty 10-11 października. Przedmiotem spotkania ustalono najnowsze zmiany w polityce społecznej.