Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

W dniach 2-4 sierpnia odbyły się drugie warsztaty szkoleniowe dla 2 grup:
– G11 – kompetencje cyfrowe (TIK),
– G12 – wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
Trenerami byli: Anna Szajerska, Jarosław Kordziński, Zbigniew Lipka, Sebastian Wasiołka.