Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

W dniach 12-14 lipca odbyły się ostatnie warsztaty szkoleniowe dla grupy 6:
– wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

Trenerami byli: Sebastian Wasiołka, Mirka Jurkowska.