Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty

W dniach 28-30 czerwca odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe dla 4 grup:
– G1 – umiejętności porozumiewania się w językach obcych,
– G2 – postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa,
– G7 – kompetencje cyfrowe (TIK),
– G8 – postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa.

Trenerami byli: Anna Szajerska, Jarosław Kordziński, Hanna Biesiada, Urszula Sierżant, Barbara Wasiołka, Sebastian Wasiołka, Mirka Jurkowska i Zbigniew Lipka.