Spotkanie Forum Kadrowego

W Gdańsku w dniu 24 czerwca bieżącego roku odbyło się inauguracyjne szkolenie w ramach Forum Kadrowego Samorządów Województwa Pomorskiego.

Temat spotkania dotyczył dokumentacji pracowniczej po zmianach w 2019 roku. Zaproszonym ekspertem była Pan Zbigniew Zych – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmujący się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych.

Pośród uczestników pojawiło się wielu inspektorów oraz specjalistów ds. kadr. Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę w zakresie zmienionych przepisów prawa. Trwała dyskusja, okraszona wieloma pytaniami, na które precyzyjnie odpowiadał prowadzący szkolenie. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia ubogaciła kompetencje zawodowe pomorskich urzędników. Uczestnicy w z aprobatą przyjęli informacje o inicjatywie powołania Forum i regularnych spotkań.

Kolejny termin spotkania ustalono na 17 września b.r. jako temat wybierając czas pracy po zmianach w 2019 roku. Spotkanie było bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.