Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W Gdańsku w dniu 16 maja bieżącego roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej . Temat poświęcony świadczeniu wychowawczemu 500 + , bieżącym problemom oraz planowanym zmianom.

Zaproszonym ekspertem była Pani Barbara Matysik – Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Pośród uczestników pojawiło się wielu kierowników Pomorskich OPS-ów jak również pracowników socjalnych. Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę. Trwała polemika, w oparciu o autopsję zawodową uczestników. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia ubogaciła kompetencje zawodowe pracowników Pomorskiej Pomocy Społecznej zrzeszonych w Forum.