Innowacje w polityce 2019

Ruszyła kolejna edycja Nagrody za innowacje w polityce. Nagrody są przyznawane w ośmiu kategoriach: Jakość życia, Dobrobyt, Miejsce pracy, Ekologia, Społeczeństwo, Demokracja, Prawa Człowieka i Społeczność lokalna.

Oprócz podstawowego kryterium jakim jest Innowacyjność, do wszystkich nominowanych projektów mają zastosowanie trzy inne kryteria: Uczestnictwo, Budowanie zaufania i Zrównoważony rozwój.

Zapraszamy do zgłaszania do nagrody innowacyjnych projektów politycznych (również własnych).
Termin składania wniosków mija 15 lipca.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.innovationinpolitics.eu/pl.

Zaproszenie
Zaproszenie

Jak zgłosić swój projekt
Jak zgłosić projekt

Jak nominować
Jak nominować