Kampania Lepiej wybierz! przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Kampania Lepiej wybierz! przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już 26 maja. Będą one miały wpływ na dalsze losy wspólnoty i Polski, ponieważ ich stawką jest jedność Europy. Kampania Lepiej wybierz! organizacji pozarządowych pomaga przygotować się do świadomego głosowania.

Jedność jest dzisiaj w Unii towarem bardzo deficytowym, co powinno nas, Polki i Polaków, mobilizować do udziału w wyborach. Przypominamy o tym w 15-lecie historycznego momentu dołączenia Polski do zjednoczonej Europy. To wystarczający czas, abyśmy wszyscy zauważyli pozytywny wpływ członkostwa na nasze życie (np. mamy swobodny dostęp do studiowania na uczelniach w 27 państwach oraz do europejskiego rynku pracy), natomiast przybywa wyzwań, z którymi możemy poradzić sobie działając tylko we wspólnocie europejskiej. Są to m.in. presja ekonomiczna wielkich imperiów i korporacji, skutki polityki takich graczy jak Rosja. W czasach tak niespokojnych nie możemy pozwolić na niską frekwencję wyborczą.

W kampanii Lepiej wybierz! podkreślamy, że istotne jest nie tylko oddanie głosu (w 2014 frekwencja wyniosła zaledwie 24%), ale przede wszystkim postawienie na tych kandydatów, którzy – niezależnie od barw partyjnych – mają jedną cechę wspólną: chcą wspierać i troszczyć się o jedność Europy. Na stronie www.lepiejwybierz.pl wyjaśniamy, jak wziąć udział w wyborach bez względu na okoliczności, np. poza miejscem zameldowania, a nawet podczas pobytu za granicą. Wyjaśniamy procedury wyborcze, jak oddać ważny głos, przypominamy o ważnych datach w kalendarzu wyborczym, przybliżamy, czym zajmuje się Parlament Europejski oraz jakie są kompetencje zasiadających w nim posłów i posłanek.

Poprzez zabawne teksty, zwane „lepiejami”, chcemy zainteresować Polki i Polaków wyborami. Napisali je dla nas m.in. Michał Rusinek i Andrzej Saramonowicz. Każdy może spróbować swoich sił w tworzeniu lepiei. Na profilu kampanii na Facebook’u trwa konkurs –Napisz to lepiej.
Lepiej oddać mądry głos,
niż mieć za nic Polski los.
Wierzymy, że odpowiedzialność za to, jaka powinna być Europa, pobudzi jak najwięcej osób do zabrania głosu 26 maja. O zmotywowanie do udziału w wyborach starają się – w ramach kampanii Lepiej wybierz! – organizacje od lat zachęcające do aktywności obywatelskiej. Są to organizacje Frontu Europejskiego: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bronisława Geremka, Fundacja im. Roberta Schumana, Projekt: Polska, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Plakat

Ulotka
LEPIEJE EUROPEJSKIE