Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty – zjazd 2 (nauczanie eksperymentalne i przedszkola)

W dniach 12-14 kwietnia odbyły się warsztaty dla kolejnych dwóch grup:
-grupa piąta – umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie – szkoła ponadpodstawowa
-grupa szósta – wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych

Trenerami tak jak poprzednio były: Dorota Chojna, Bożena Kubiczek, Mirka Jurkowska i Barbara Wasiołka.

I fotorelacja.