Spotkanie Forum Skarbników

W dniu 11 września 2018 r. odbyło się spotkanie Forum Skarbników.
Tematem były zmiany w zasadach planowania budżetu na rok 2019 i finansowego funkcjonowania JST po zmodyfikowaniu ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych. Ekspertem wiodącym była Agnieszka Drożdżal – ekonomista, praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie na stanowisku skarbnika.
Spotkanie bardzo udane. Frekwencja znakomita.