Kompetencje kluczowe uczniów – Moduł V

Za nami Moduł V projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim” realizowanego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie biorą udział pracownicy następujących samorządów z regionu pomorskiego:
Kościerzyna, Luzino, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Parchowo, Powiat Pucki, Studzienice, Szemud, Wejherowo, Wicko.

Tematyka piątego modułu:
-Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli źródłem finansowania rozwoju szkół. Finansowanie zadań oświatowych – nowe rozwiązania prawne
-Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście podniesienia jakości pracy szkół/placówek oświatowych
Część I. Finansowanie kompleksowe wspomagania szkół/placówek oświatowych
Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kontekście podniesienia jakości pracy szkół
Część II. Wykorzystywanie dostępnych zasobów organizacyjnych i finansowych
-Monitorowanie wdrażania planów strategicznych
-Opracowanie katalogu „kamieni milowych”
-Bariery wdrożenia planów strategicznych
-Prezentacja wybranych planów strategicznych
-Wymiana doświadczeń i podsumowanie

Więcej informacji o projekcie na naszej stronie PROJEKT