Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W Gdańsku w dniu 12 lipca bieżącego roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej.

Temat poświęcony był Obsługa sprawozdawczości w CAS – sporządzanie sprawozdań, reguły, OZPS. Zaproszonym ekspertem była Zbigniew Mrozik -Wieloletni Administrator Wojewódzki SI POMOST, trener systemów informatycznych w pomocy społecznej i wykładowca UW i IRSS w Warszawie, wieloletni pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z sprawozdawczością, statystyką, badaniem jakości danych z pomocy społecznej. Pośród uczestników pojawiło się wielu kierowników Pomorskich OPS-ów.

Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Pomorskiej Pomocy Społecznej.