Kompetencje kluczowe uczniów – Moduł III

Za nami Moduł III projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim” realizowanego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie biorą udział pracownicy następujących samorządów z regionu pomorskiego:
Kościerzyna, Luzino, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Parchowo, Powiat Pucki, Pruszcz Gdański, Studzienice, Szemud, Wejherowo, Wicko.

Tematyka trzeciego modułu.
-Zarządzanie zmianą – umiejętność rozpoznawania reakcji na zmianę
-Uspołecznienie procesu edukacji: Wprowadzenie; Sposoby włączania (partycypacji) przedstawicieli środowiska lokalnego w diagnozowanie, planowanie, monitorowanie i ewaluację planu strategicznego; Przykłady partycypacji.
-Dyrektor gospodarzem procesu wspomagania
-Plan strategiczny a proces wspomagania szkół/placówek
-Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów – zmiana systemowa
-Budowanie gminnych, miejskich i powiatowych sieci współpracy jako elementu wspomagania szkół/placówek
-Platforma jako narzędzie do realizacji sieci współpracy

Więcej informacji o projekcie na naszej stronie PROJEKT