Spotkanie Forum USC

W dniach 7-8.06.2018.r w Szarlocie pod Kościerzyną odbyło się wyjazdowe spotkanie forum pracowników urzędu stanu cywilnego przy FRDL w Gdańsku. Tematami  spotkania były Transkrypcja aktów stanu cywilnego oraz uznawanie orzeczeń zagranicznych oraz RODO dla Pracowników Urzędu Stanu Cywilnego

Gościem i opiekunem merytorycznym spotkania był Przemysław Wypych – Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie, specjalista z zakresu prawa imion i nazwisk, prawa o aktach stanu cywilnego oraz prywatnego  prawa międzynarodowego oraz Pani Barbara Każarnowicz- Barbara Każarnowicz- Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Absolwentka: Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, Podyplomowych Studiów dla Kadry Menadżerskiej na Politechnice Gdańskiej oraz Szkoły Prawa Europejskiego i Brytyjskiego na Uniwersytecie Cambridge.

Temat spotkania był naturalną odpowiedzią na ostatnie prośby członków forum w tym zakresie. Eksperci sprawnie i spójnie prowadził przygotowane spotkanie. Odzwierciedlało ono ducha forum czyli wymianę doświadczeń w oparciu o fachową wiedzę. Poruszane przykłady  były analizowane pod kątem ustawy, prawo o aktach stanu cywilnego co umożliwiło sprawne uzyskanie satysfakcjonujących odpowiedzi. Nie brakowało pytań. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.