Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W Gdańsku  w dniu 14 czerwca bieżącego roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. Temat poświęcony był nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018r.

Zaproszonym ekspertem była Pani Barbara Matysik – Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia.

Frekwencja dopisała gromadząc liczne sześćdziesięcioosobowe audytorium. Pośród uczestników pojawiło się wielu kierowników Pomorskich OPS-ów. Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Pomorskiej Pomocy Społecznej.