Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W Gdańsku w dniu 24 maja bieżącego roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej.

Temat poświęcony był Kierowaniu do domu pomocy społecznej. Zaproszonym ekspertem była Pani Małgorzata Szrajda -Aktualnie główny specjalista ds. legislacji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiadająca tytuł radcy prawnego.

Frekwencja dopisała gromadząc liczne sześćdziesięcioosobowe audytorium. Pośród uczestników pojawiło się wielu kierowników Pomorskich OPS-ów. Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Pomorskiej Pomocy Społecznej.