Kompetencje kluczowe uczniów – Moduł II

Za nami Moduł II projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim” realizowanego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie biorą udział pracownicy następujących samorządów z regionu pomorskiego:
Kościerzyna, Luzino, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Parchowo, Powiat Pucki, Pruszcz Gdański, Studzienice, Szemud, Wejherowo, Wicko.

Tematyka drugiego modułu.
-Kompleksowe wspomaganie szkół – narzędzie wspierające budowanie jakości pracy szkoły,
-Wdrożone rozwiązania samorządów w zakresie kompleksowego wspomagania szkół/placówek,
-Edukacja w strategicznych dokumentach rozwoju kraju,
-Istota i rola planowania strategicznego,
-Budowanie planu strategicznego – struktura dokumentu,
-Budżet jako środek do realizacji celu,
-Jakoś czy jakość? Lokalna polityka oświatowa w realizacji zadań oświatowych,
-Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o wskaźniki oświatowe,
Omówienie wybranych wskaźników dla JST uczestniczących w szkoleniu,
Diagnoza stanu lokalnej oświaty a analizy SWOT (wykorzystanie wcześniej wypracowanych przez JST analiz SWOT),
-Przygotowanie do zadania wdrożeniowego,
-Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST.

Więcej informacji o projekcie na naszej stronie PROJEKT