Kompetencje kluczowe uczniów – Moduł I

Za nami pierwszy cykl szkoleń w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim” realizowanego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie biorą udział pracownicy następujących samorządów z regionu pomorskiego:
Kościerzyna, Lipusz, Luzino, Miastko, Nowy Dwór Gdański, Parchowo, Powiat Pucki, Pruszcz Gdański, Studzienice, Szemud, Wejherowo, Wicko.

Efektem końcowym projektu będzie przygotowanie lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i wdrożenie go w wybranych placówkach.
Cześć samorządów idzie szerzej i wykorzystuje projekt do przygotowania strategii rozwoju edukacji dla swojej jednostki. Rola kompetencji kluczowych jest bardzo ważna w edukacji a edukacja jest podstawą rozwoju miasta, gminy, powiatu, województwa i państwa. Udział w projekcie daje szansę na bycie liderem w tym zakresie. Uczestnicy otrzymają oczywiście odpowiednie certyfikaty na zakończenie projektu.

Tematyka pierwszego modułu.
-Edukacja siłą napędową rozwoju gminy/ miasta uczestników
-Szkoła jako organizacja ucząca się
-Szkoła na miarę XXI wieku.
-Jak możemy wspierać nasze szkoły przedszkola w stawaniu się organizacjami uczącymi się?
-Kompetencje kluczowe w edukacji.
-Jakie są nasze szkoły? Diagnoza stanu lokalnej oświaty
-Wprowadzenie do diagnozy stanu lokalnej oświaty.
-Pytania kluczowe, wskaźniki i źródła informacji.
-Planowanie diagnozy lokalnej oświaty.
-Aktualne zmiany wo oświacie.
-Analiza SWOT.
-Kompetencje kluczowe w edukacji.

Więcej informacji o projekcie na naszej stronie PROJEKT

Poniżej kilka zdjęć z warsztatów.