Spotkanie Forum Skarbników

Spotkanie forum odbyło się 17 – 18 maja 2018 r. w Chmielnie.

Tematyka spotkania:
1. Podzielona płatność (split payment) w podatku VAT oraz pozostałe zmiany w zakresie VAT dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie VAT od 1 stycznia 2018 roku, w tym nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej.
2. Obowiązki Skarbników w zakresie ochrony danych osobowych w świetle rozporządzenia UE 2016/679(RODO).

Eksperci:
Ryszard Jurkowski – prawnik, ekonomista, pedagog. Doświadczenie prawnicze wykorzystuje od 35 lat w ramach tworzenia aktów prawnych regulujących prawa i obowiązki osób zatrudnionych oraz systemów zarządzania ludźmi (wiedzą) w organizacji. Od ponad 25 lat szkoli dorosłych i prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu prawa, w tym z zakresu ochrony danych. Posiada doświadczenie w opracowywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym bezpieczeństwem danych osobowych.
Maciej Wojdowski ─ Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach , były pracownik kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych , wieloletni współpracownik wiodących firm szkoleniowych, niezależny doradca, autor wielu specjalistycznych publikacji. sektorze publicznym. Posiadający bogate doświadczenie praktyczne w zakresie kontroli zarządczej specjalizujący się w pracy audytora wewnętrznego i odwrotnie.

Merytoryka spotkania była na najwyższym poziomie. Frekwencja bardzo wysoka. Spotkanie bardzo udane.