Europejska Nagroda Innowacje w Polityce

Europejska Nagroda Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) poświęcona jest stałemu rozwojowi i umacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie. Innovation in Politics wyróżnia i nagradza innowacyjne i odważne projekty ze sfery politycznej, które mogą służyć jako dobre praktyki dla wszystkich krajów europejskich.

Organizatorem i fundatorem nagród jest Instytut Innowacji w Polityce (Innovation in Politics Institute) z siedzibą główną w Austrii w Wiedniu, posiadający reprezentację w 12 krajach w Europie. Została już stworzona strona w języku polskim innovationinpolitics.eu/pl

W zeszłym roku, na 80 finalistów aż 8 było z Polski, głównie osób działających na poziomie regionalnym i lokalnym.
Liczymy na podtrzymanie tego trendu i zachęcamy do zgłaszania projektów.

Informacja prasowa INFORMACJA