Spotkanie Pomocy Społecznej woj. Warmińsko Mazurskiego

W dniu 10 stycznia 2018 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie pracowników Pomocy Społecznej woj. Warmińsko Mazurskiego.

Tematami konferencji były:
– Raport z badania zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Warmińsko─Mazurskim – Andrzej Banach, Dyrektor FRDL,
– Przeciwdziałanie manipulacji klientów OPS – Daniel Mróz, ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Spotkanie otworzyła Pani Dorota Solnicka zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Następnie wystąpiła Pani Elżbieta Michalska Dyrektor MOPS w Lęborku i członek Zarządu Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. Przedstawiła historię i zasady działania Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. Forum to działa z sukcesami od 2003 roku podejmując działania edukacyjne, sieciujące, lobbistyczne i badawcze.

Konferencja była naturalną konsekwencją działań jakie podejmowaliśmy wspólnie z Państwem, ROPS- em oraz Uniwersytetem Gdańskim w miesiącu sierpniu 2017 r. Przedstawiony raport spotkał się z dużym zainteresowaniem a warsztat z przeciwdziałania manipulacjom bardzo dobrze wpasował się w potrzeby uczestników tym bardziej że był odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane podczas badania. Bardzo interesujące były rozmowy w kuluarach. Nawiązaliśmy dobre relacje z przedstawicielami Konwentu Pomocy Społecznej i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Liczymy na zacieśnienie współpracy.

Szczegółowy raport z badania dostępny będzie po opracowaniu go przez dr. Małgorzatę Szpunar.
Jednak już dziś udostępniamy Państwu zestaw wykresów z badania prezentowany podczas spotkania WYKRESY.

(Wyjaśnienie do wykresu obrazującego wcześniejsze doświadczenie w pomocy społecznej kierowników. Sprawdziliśmy i w ankietach 22 osoby podały że nie miały wcześniej doświadczenia w tym obszarze. Konfrontując to z wymogiem ustawowym możemy stwierdzić że albo tak jest albo pytanie zostało źle zrozumiane.)

Więcej informacji o naszych badaniach znajda Państwo w zakładce ANALIZY.