Odpowiedzialność, działanie i odwaga – warsztaty w Dobrzewinie.

5 stycznia w Społecznej Szkole Podstawowej w Dobrzewinie prowadziliśmy warsztaty z szeroko rozumianej demokracji lokalnej. Kluczem były: odpowiedzialność, działanie i odwaga. Było to drugie spotkanie. Tym razem z klasą VII i II gimnazjum. Było ciekawie.
Dziękujemy za zaproszenie i podziękowania :-)