Spotkanie Forum Sekretarzy

W dniu 07 Grudnia 2017 sekretarze samorządów Województwa Pomorskiego spotkali się w Wejherowie, było to ostatnie spotkanie forum w bieżącym roku.

Tematyka spotkania jak zwykle różnorodna, poświęcona została kilku zagadnieniom były to między innymi: ,,Urząd jako organizacja ucząca się” oraz ,,RODO – szkolenie dla pracowników JST Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Wszystkie tematy spotkania były naturalna odpowiedzią szkoleniową na potrzeby pomorskich samorządowców. Będą one baz wątpienia jeszcze przedmiotem kolejnego spotkania w pierwszym kwartale 2018 roku. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy udali się z wizyta studyjną do Urzędu Miasta Wejherowa gdzie pod przewodnictwem gospodarza – Prezesa Zarządu Forum Mogli obejrzeć salę XX lecia międzywojennego.

Spotkanie w opinii członków forum było bardzo udane, a uzyskana na szkoleniu fachowa wiedza jak zawsze przyczyniła się do podniesienia kompetencji w wyżej wskazanych obszarach.