Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

Za nami kolejne ostatnie w roku 2017 roku spotkanie Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej. Tym razem tematem szkolenia forum była Praca z klientem manipulującym OPS.

Ekspertem prowadzącym szkolenie była Pan Daniel Mróz- pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy, autor publikacji MCPS w Warszawie na temat procedur przeciwdziałania przemocy. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES. Od 2010 roku pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie ,do września 2017 r. jako kierownika ośrodka , członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Frekwencja dopisała gromadząc liczne sześćdziesięcioosobowe audytorium. Pośród uczestników pojawiło się wielu pracowników socjalnych.

Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Pomorskiej Pomocy Społecznej.