Podziękowania dla Witolda Monkiewicza

Podczas ostatniego spotkania kolegium dyrektorów FRDL w Warszawie dziękowaliśmy Witoldowi Monkiewiczowi za długie lata współpracy. Za kilka tygodni przechodzi na emeryturę ale plany ma ambitne i przepełnione aktywnością.

Witold Monkiewicz jest związany z Fundacją od 1993 roku. Pełnił funkcje jej dyrektora, prezesa zarządu, dyrektora programowego ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego a ostatnio wiceprezesa zarządu. W latach 2006 – 2009 był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Współautor i kierownik licznych projektów dotyczących partycypacji społecznej. Brał czynny udział w pracach legislacyjnych nad ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Życzymy wszystkiego najlepszego i zapraszamy do zaglądania do Fundacji od czasu do czasu :-).