Program Współpracy Miasta Gdańsk z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Miasto Gdańsk przedstawiło program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, który został utworzony przez przedstawicieli organizacji NGO, przedstawicieli prezydenta Miasta Gdańska oraz niezależnych ekspertów.

Celem uruchomienia programu jest kreowanie aktywności obywatelskiej, współodpowiedzialności, samoorganizacji oraz włączenia społecznego przez rozwój lokalnej współpracy. Wsparcie i współpraca ze strony Miasta Gdańsk może opierać się zarówno na aspekcie finansowym, jak i pozafinansowym (m.in. wspólnych projektów, udostępniania sal, pomieszczeń i sprzętu finansowego czy chociażby popularyzacji działalności organizacji w mediach i na portalach miejskich).

Pełną treść uchwały i więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Gdańska.

Do 25 września 2016 roku Miasto Gdańsk czeka na wszelkie uwagi oraz propozycje zmian w projekcie w ramach tzw. konsultacji społecznych. Swoje wnioski ma prawo wnieść każda zainteresowana organizacja kontaktując się pod adresem e-mail: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl, bądź złożyć w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.