Podsumowanie spotkania Forum Skarbników

W dniach 1-2 września w Chmielnie odbyło się wyjazdowe spotkanie Forum Skarbników Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku. Forumowicze ponownie w tym roku zajęli się tematem: Wdrażanie centralizacji rozliczenia podatku VAT w JST , a poprowadziła je również po raz kolejny Skarbnik Miasta Poznania Pani Barbara Sajnaj.

Temat podatku VAT w 2016 roku cieszy się, z uwagi na zmieniające się przepisy, ogromnym zainteresowaniem. Dzięki fachowej wiedzy zapraszanych ekspertów członkowie stale poszerzają swoje kompetencje w tym zakresie. Skarbnicy udali się również z wizytą do Muzeum Ceramiki Neclów, gdzie odważna Skarbnik Przechlewa próbowała swoich sił w rzemiośle garncarstwa. Kolejny dzień poświęcony był zmianom bieżącym w przepisach i wszelkim nowinkom. Spotkanie tego dnia poprowadził doskonale skarbnikom znany Michał Rutkowski.