Podsumowanie spotkania Forum Pomocy Społecznej

Po wakacyjnej przerwie, odbyło się kolejne spotkanie pomorskiego Forum Pomocy Społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tym razem temat spotkania poświęcony był Odpowiedzialności urzędnika za błędne decyzje, czyli jak urzędnicy mogą zabezpieczyć się przed skutkami bezprawnie wydanej decyzji.

Temat przyciągnął liczne jak zwykle audytorium, a prowadząca spotkanie Adrianna Głuchowska – Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), nie mogła wprost na chwilę zwolnić tempa merytorycznie poruszanych kwestii. Trwała gorąca dyskusja, padało wiele przykładów, danych statystycznych, podpowiedzi ciekawych rozwiązań. Uczestnicy spotkania mogli również wysłuchać wystąpienia Dyrektora FRDL OR w Gdańsku Andrzeja Banacha, który opowiadał o badaniu kompetencji pracowników i zasobów pomocy społecznej w Województwie Pomorskim, które obecnie we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim przeprowadza Fundacja. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.