Badania kompetencji pracowników pomocy społecznej

Od 1 wrześnie rozpoczynamy badania kompetencji pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim.

Badania przeprowadzimy we współpracy z Forum Pomocy Społecznej, Uniwersytetem Gdańskim i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Nasze badania ankietowe przeprowadzimy po to, aby poznać doświadczenie zawodowe pracowników socjalnych, ich kompetencji i kwalifikacji, stosowanych metod i technik oraz sposobów na radzenie sobie w pracy zawodowej. Chcemy zapoznać się z planem pracy, jej organizacją oraz systemami motywacyjnymi.

Planujemy poznać opinie o swojej pracy zarówno pracowników, jak i asystentów rodzin oraz ich kierowników.

Wyniki naszych badań zostaną opublikowane między innymi w ramach prac Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej oraz z pewnością również na naszej stronie internetowej. Więcej informacji wkrótce!