Tag Archives: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Gdańsk

16Mar/17

Zarządzanie dokumentacją placówek oświatowych

Zapraszamy na kolejne szkolenie związane z tematyką oświaty. Już w marcu nasi eksperci zajmą się problemem zarządzania dokumentacją placówek oświatowych (szkolenie będzie miało charakter kancelaryjno-archiwalny). Szkolenie przygotowuje do kontroli i audytów prowadzonych przez organy nadrzędne i nadzorujące z zakresu zarządzania dokumentacją i odpowiada na określony w Instrukcji archiwalnej obowią
13Mar/15

Podsumowanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów

O szansach i wyzwaniach pomorskiego samorządu rozmawiali uczestnicy Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy FDRL w Gdańsku (27 lutego, Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Gdynia). Licznie zgromadzonych gości spotkania powitali: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Zygmunt Żmuda Trzebiatowski oraz Dyrektor FRDL w Gdańsku Andrzej Banach. Obecność Prezyden