Kalendarz szkoleń otwartych

Specjalny rabat za zgłoszenie wysłane minimum 14 dni przed terminem szkolenia.

Przejdź do listy szkoleń z konkretnej kategorii:

– Administracja centralna
– Drogi i transport
– Działalność gospodarcza, alkohole
– Finanse, rachunkowość, podatki
– Fundusze europejskie
– Gospodarka komunalna, ochrona środowiska
– Jednostki organizacyjne
– Kadry, prawo pracy
– Kontrola, audyt
– Kpa, prawo administracyjne
– Kultura, sport, NGOs, promocja
– Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
– Organizacja urzędu, zarządzanie
– Oświata
– Pomoc społeczna, zdrowie
– Pozostałe
– Radni, obsługa rady
– Rozwój osobisty
– Sądownictwo
– Sektor prywatny
– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
– Szpitale, zakłady opieki zdrowotnej
– USC i sprawy obywatelskie
– Zamówienia publiczne
Lip
27
czw
Dotacje podręcznikowe w okresie wdrażania reformy oświaty. Wnioskowanie, realizacja i rozliczanie dotacji na bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych
Lip 27@10:00 – 15:00
Lip
28
pt
Procesy finansowe, księgowe, kadrowe, majątkowe – w związku z przekształcaniem, włączaniem lub wygaszaniem dotychczasowego gimnazjum, które należy zrealizować do 31 sierpnia 2017 r.
Lip 28@10:00 – 15:00
Sie
4
pt
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym obsługa e-puap – interpretacja przepisów.
Sie 4@10:00 – 15:00
Sie
7
pon
Abc legislacji w samorządzie terytorialnym, czyli co samorządowiec o stanowieniu prawa wiedzieć powinien.
Sie 7@10:00 – 15:00
Sie
17
czw
Zasady księgowania oraz rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem scentralizowanego modelu rozliczeń w jst oraz jednostkach podległych.
Sie 17@10:00 – 15:00
Sie
18
pt
Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury z uwzględnieniem zmian ustawowych.
Sie 18@10:00 – 15:00
Najnowsze zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – egzekucja administracyjna w praktyce od 01.06.2017r
Sie 18@10:00 – 15:00
Sie
23
śr
Ochrona danych osobowych w praktyce działania jednostek sektora publicznego. Ważne zmiany – nowe procedury i zadania w 2017r. Istotne zmiany w przepisach od 2018 roku. Sprawdzenia, sprawozdania, rejestry, dokumentacja, upoważnienia.
Sie 23@10:00 – 15:00
Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.
Sie 23@10:00 – 15:00
Sie
24
czw
Profesjonalizm w obsłudze klienta a trudne sytuacje w relacji z klientem zewnętrznym oraz jak radzić sobie ze stresem – z cert. MEN.
Sie 24@10:00 – 15:00
Sie
28
pon
Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowelizacji ustawy Pzp.
Sie 28@10:00 – 15:00
Sie
30
śr
Zmiany w zakresie zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego (umowy zlecenia i inne umowy o świadczenie usług) w 2017 r.
Sie 30@10:00 – 15:00
Wrz
6
śr
Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Wrz 6@10:00 – 15:00
Wrz
7
czw
Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową, sprawozdawczość oraz kontrolę zarządczą w kontekście centralizacji VAT oraz sytuacji funkcjonowania w jst Samorządowego Centrum Usług Wspólnych.
Wrz 7@10:00 – 15:00
Wrz
8
pt
Najnowsze zmiany ustawy o finansach publicznych i ich wpływ na realizację dochodów budżetowych oraz ewidencję księgową, windykację zaległości i likwidację nadpłat.
Wrz 8@10:00 – 15:00
Wrz
11
pon
Prawo pracy w jednostkach samorządowych – wybrane zagadnienia z uwzględnieniem zmian w kodeksie pracy
Wrz 11@10:00 – 15:00
Wrz
12
wt
Zmiany Statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty. Prawo wewnątrzszkolne. Zasady tworzenia aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego i aktów kierownictwa wewnętrznego .
Wrz 12@10:00 – 15:00