Kalendarz szkoleń otwartych

Sty
22
pon
Kwalifikacja wojskowa – wybrane zagadnienia z zakresu wykonywania zadań obronnych
Sty 22@10:00 – 15:00
Sty
23
wt
Komunikacja międzyludzka i autoprezentacja – naturalne umiejętności a jednak pełne pułapek i niewiadomych
Sty 23@10:00 – 15:00
Sty
24
śr
Likwidacja zaległości i nadpłat w zakresie podatków i opłat lokalnych
Sty 24@10:00 – 15:00
Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady – aktualne przepisy i standardy.
Sty 24@10:00 – 15:00
Sty
26
pt
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy prawo wodne
Sty 26@10:00 – 15:00
Lut
2
pt
Umowy o pracę w samorządzie – najnowsze regulacje prawne.
Lut 2@10:00 – 15:00
Zasady prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych
Lut 2@10:00 – 15:00
Lut
8
czw
Prawo budowlane – wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań przez organy architektoniczno-budowlane
Lut 8@10:00 – 15:00
Lut
9
pt
Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych
Lut 9@10:00 – 15:00
Księgowość podatkowa w urzędzie gminy, w tym nowe obowiązki sprawozdawczości podatkowej
Lut 9@10:00 – 15:00
Lut
12
pon
Zarządzanie projektem w tym projektem partnerskim współfinansowanym ze środków UE
Lut 12@10:00 – 15:00
Lut
13
wt
Wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz remonty od 1 stycznia 2018 roku w praktyce działania jednostek budżetowych
Lut 13@10:00 – 15:00
Lut
15
czw
Funkcjonowanie CEIDG na podstawie nowych przepisów w ramach „Konstytucji Biznesu”
Lut 15@10:00 – 15:00
Lut
16
pt
Postępowanie wyjaśniające w administracji z uwzględnieniem nowelizacji KPA, czyli jak urzędnik powinien gromadzić dowody
Lut 16@10:00 – 15:00
Lut
20
wt
Odbiór odpadów komunalnych – jak przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Lut 20@10:00 – 15:00
Postępowanie egzekucyjne w administracji – nowelizacja przepisów ustawy, aktów wykonawczych.
Lut 20@10:00 – 15:00
Lut
21
śr
Nowe zasady organizowania i finansowania zadań przez JST w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Lut 21@10:00 – 15:00
Lut
27
wt
Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury z uwzględnieniem praw autorskich
Lut 27@10:00 – 15:00