Szkolenia

Wrz
25
pon
Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki.
Wrz 25@10:00 – 15:00
Wrz
27
śr
Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawa o dowodach osobistych – z cert. MEN
Wrz 27@10:00 – 15:00
Paź
2
pon
Dochody i wydatki jednostki budżetowej w rachunkowości i gospodarce finansowej z uwzględnieniem ewidencji w zw. z centralizacją vat.
Paź 2@10:00 – 15:00
Paź
3
wt
Nowelizacja przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 2017 roku.
Paź 3@10:00 – 15:00
Paź
5
czw
Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2017 r.
Paź 5@10:00 – 15:00
Paź
6
pt
Nazwy miejscowości, ulic, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w świetle znowelizowanej ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Nowe obowiązki jst w tym zakresie.
Paź 6@10:00 – 15:00
Paź
10
wt
Decyzje i czynności procesowe po zmianach kpa w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności na tle praktyki i orzecznictwa.
Paź 10@10:00 – 15:00
Paź
12
czw
Zmodernizowany system informacji oświatowej – z uwzględnieniem zmiany ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Paź 12@10:00 – 15:00
Paź
16
pon
TWORZENIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – Artur Gluziński.
Paź 16@10:00 – 15:00
Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym, obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe.
Paź 16@10:00 – 15:00
Paź
18
śr
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GMIN – RODZAJE ODSETEK OD ZALEGŁOŚCI.
Paź 18@10:00 – 15:00
Paź
23
pon
Vat od podstaw dla samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyroku trybunału sprawiedliwości unii europejskiej oraz specustawy dotyczącej zasad rozliczania podatku vat po centralizacji.
Paź 23@10:00 – 15:00
Paź
24
wt
Zmiany Statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty. Prawo wewnątrzszkolne. Zasady tworzenia aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego i aktów kierownictwa wewnętrznego.
Paź 24@10:00 – 15:00
Paź
26
czw
Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 28 kwietnia 2017 r.
Paź 26@10:00 – 15:00
Paź
27
pt
Karta dużej rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie.
Paź 27@10:00 – 15:00
Paź
30
pon
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € I inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień.
Paź 30@10:00 – 15:00
Lis
3
pt
Jak prawidłowo zastosować najnowsze przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Lis 3@10:00 – 15:00
Lis
6
pon
Zarządzanie sesjami rady miasta i gminy, tworzenie projektów uchwał, skargi, interpelacje, obsługa rady.
Lis 6@10:00 – 15:00
Zmiany w ogólnym postępowaniu administracyjnym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. O zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
Lis 6@10:00 – 15:00

Szkolenia to jeden z czterech głównych obszarów naszych działań

DOŚWIADCZENIE

Mamy już 25 lat doświadczenia w organizowaniu szkoleń. W tym czasie przeszkoliliśmy już 1 500 000 osób i dobrze poznaliśmy potrzeby uczestników. Nasze szkolenia są nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności, przydatnych w prawdziwym życiu i pracy. Jesteśmy także członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Nasze szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci i wieloletni praktycy. Zadbają oni, aby zdobywana przez uczestników wiedza była użyteczna i jak najsilniej związana z ich codzienną pracą. Proponujemy cały wachlarz szkoleń z dziedzin takich, jak: prawo, finanse, kodeks postępowania administracyjnego czy fundusze europejskie. Aktualność poruszanych tematów jest dla nas absolutnym priorytetem.

WYGODA

Staramy się proponować szkolenia w odpowiedzi na Państwa bieżące potrzeby i jak najbardziej dostosować je do indywidualnych wymagań. Dlatego oprócz szkoleń otwartych organizujemy również szkolenia zamknięte – w terminie i miejscu dla Państwa dogodnym, z możliwością ustalenia zakresu poruszanych na nim zagadnień.

Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych – KALENDARZ

 

Więcej informacji:

Natalia Walas
Koordynatorka szkoleń
n.walas@gdansk.frdl.pl
58 308 47 73 / 500 112 543

 

Szkolenia odbywają się w centrum Gdańska.