Szkolenia

Lis
20
pon
Najnowsze zmiany ustawy o finansach publicznych i ich wpływ na realizację dochodów budżetowych oraz ewidencję księgową, windykację zaległości i likwidację nadpłat
Lis 20@10:00 – 15:00
Lis
22
śr
Nielegalne usuwanie drzew – prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia, ich zniszczenia lub uszkodzenia oraz usuwanie drzew bez odpowiedniego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
Lis 22@10:00 – 15:00
Lis
27
pon
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie zmian w zakresie prowadzenia czynności audytowych i ich wpływu na dotychczasową praktykę.
Lis 27@10:00 – 15:00
Lis
30
czw
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zmiany w ustawie w 2017 r. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.
Lis 30@10:00 – 15:00
Gru
1
pt
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Gru 1@10:00 – 15:00
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego
Gru 1@10:00 – 15:00
Gru
6
śr
Przełomowe orzecznictwo ostatnich miesięcy w zakresie VAT i podatku od nieruchomości dla samorządów
Gru 6@10:00 – 15:00
Gru
12
wt
Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego
Gru 12@10:00 – 15:00
Gru
18
pon
Jak prawidłowo pracować ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych? – Zmiany od sierpnia 2017 r.
Gru 18@10:00 – 15:00
Rewolucja w gospodarce wodnej – nowe prawo wodne i regulator na rynku wody i ścieków
Gru 18@10:00 – 15:00
Gru
19
wt
Usytuowanie kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej.
Gru 19@10:00 – 15:00

Szkolenia to jeden z czterech głównych obszarów naszych działań

DOŚWIADCZENIE

Mamy już 25 lat doświadczenia w organizowaniu szkoleń. W tym czasie przeszkoliliśmy już 1 500 000 osób i dobrze poznaliśmy potrzeby uczestników. Nasze szkolenia są nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności, przydatnych w prawdziwym życiu i pracy. Jesteśmy także członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PRAKTYCZNA WIEDZA

Nasze szkolenia prowadzą wyłącznie eksperci i wieloletni praktycy. Zadbają oni, aby zdobywana przez uczestników wiedza była użyteczna i jak najsilniej związana z ich codzienną pracą. Proponujemy cały wachlarz szkoleń z dziedzin takich, jak: prawo, finanse, kodeks postępowania administracyjnego czy fundusze europejskie. Aktualność poruszanych tematów jest dla nas absolutnym priorytetem.

WYGODA

Staramy się proponować szkolenia w odpowiedzi na Państwa bieżące potrzeby i jak najbardziej dostosować je do indywidualnych wymagań. Dlatego oprócz szkoleń otwartych organizujemy również szkolenia zamknięte – w terminie i miejscu dla Państwa dogodnym, z możliwością ustalenia zakresu poruszanych na nim zagadnień.

Sprawdź kalendarz szkoleń otwartych – KALENDARZ

 

Więcej informacji:

Jakub Porządny
Koordynator szkoleń
j.porzadny@gdansk.frdl.pl
58 308 47 73 / 500 112 543

 

Szkolenia odbywają się w centrum Gdańska.