11Gru/15

Posumowanie spotkania Forum Pomocy Społecznej

W dniu 15.10.2015 w hotelu Scandic odbyło się kolejne spotkanie forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania forum były ,,Bieżące zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Omówienie zmian w obowiązujących przepisach oraz analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w sprawach z zakresu pomocy społecznej”. Zaproszonym eksp
08Gru/15

Dodatkowe 20 % rabatu na nasze szkolenia. Oczywiście nie za darmo :-).

We współpracy z Radą Europy realizujemy badanie dotyczące potrzeb i praktyk szkoleniowych polskich samorządów. Badanie jest realizowane wśród wszystkich samorządów gminnych w Polsce. Podobne badania były prowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. Zależy nam na tym aby jak najlepiej zbadać Państwa potrzeby i praktyki szkoleniowe a dzięki temu przygotować ogólnopolską diagnozę, której wyniki o
08Gru/15

Zwiększ kompetencje cyfrowe mieszkańców, załóż klub cyfrowy – zapraszamy JST do współpracy.

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy zaprasza JST do udziału w nowym przedsięwzięciu. Projekt „Internet do usług! Poznaję, rozumiem, korzystam” jest inicjatywą, na którą chcemy pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Państwa gm
04Gru/15

Podsumowanie spotkania Forum rozwoju JST

W Gdańsku dnia 01.12.2015 odbyło się kolejne spotkanie Forum Rozwoju JST WP przy FRDL OR. Tematem spotkania były Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020”. Zaproszonym gościem była Pani Martyna Sawicka – Ekspert z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Spotkanie ob
04Gru/15

Podsumowanie spotkania Forum Pomocy Społecznej

W dniach 23-24.11.2015.r na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie forum pomocy społecznej. Termin spotkania przypadł na uroczystości związane z dniem pracownika socjalnego. Członkowie z tej okazji zostali uhonorowani dyplomami uznania za wieloletni udział w pracach forum i wkład w rozwój pomorskiej pomocy społecznej. Wyróżnieni zostali: Andrzej Gąsiorowski, Anna Jarosz, Julita Jakubo
23Lis/15

Podsumowanie spotkania Forum Oświaty WP

W dniach 18-19 listopada 2015 odbyło się Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Spotkanie miało charakter wyjazdowy, uczestnicy tym razem spotkali się w Chmielnie. Część merytoryczna forum poświęcona była zagadnieniom związanym z dotacjami na podręczniki oraz wdrożeniem zmian prawnych w lokalnej oświacie w 2016 r. Zaproszonymi ekspertami były Panie Grażyna Westerska, związana na co
05Lis/15

Podsumowanie Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Za nami kolejne spotkanie Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy FRDL w Gdańsku, poświęcone zagadnieniom związanym z rodziną z problemem alkoholowym. Zaproszonym ekspertem był pan Błażej Gawroński– dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, członek Zespołu Ekspertów ds. programów lokalnych i regionalnych PARPA, certyfikowany specjalista ds. rozwiązywania
05Lis/15

Podsumowanie Forum Rozwoju JST

W Gdańsku dnia 04 listopada odbyło się kolejne spotkanie Forum Rozwoju JST WP przy FRDL OR. Temat spotkania brzmiał: „Jak skutecznie konsultować inwestycje plany i programy gminne” . Zaproszonym ekspertem była Pan Cezary Ulasiński -Socjolog, konsultant i trener zarządzania. Ekspert w dziedzinie konsultacji społecznych, budowania przyjaznego klimatu dla inwestycji publicznych, planowania i zarządzani
03Lis/15

Podsumowanie Forum pracowników Urzędu Stanu Cywilnego

W dniu 27.08.2015 odbyło się kolejne spotkanie forum pracowników urzędu stanu cywilnego przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania była Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego Gościem i opiekunem merytorycznym spotkania była Pani Krystyna Gładych, członek Forum Urzędników Stanu Cywilnego woj. mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego, autorka książki „Administracyjna zmiana imion i nazwisk” – b. pra
21Paź/15

Podsumowanie spotkania Forum Pomocy Społecznej

W dniu 15.10.2015 w Urzędzie Miasta Sopot odbyło się kolejne spotkanie forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania forum były świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Zaproszonym ekspertem była Pani Alicja Lupa Szeliga Radca prawny, osoba z długoletnim doświadczeniem w pracy w administracji publicznej, w tym w zagadnieniach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z pom