24Lut/17

Konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Ministerstwo Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej konferencję „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”, która odbędzie się 6 marca 2017 roku w Sali Kinowej im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 w Warszawie. Konferencja ma na celu prezentację wy
23Lut/17

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Nasze województwo uplasowało się na drugim miejscu (pierwsze w rankingu jest Mazowsze). To świetna wiadomość, doceniająca potencjał przedsiębiorczości na Pomorzu. PARP przedstawia dziewiętnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Pre
22Lut/17

Zaproszenie do współpracy: Podprogram Pomoc Żywieniowa 2017-2018

Bank Żywności w Trójmieście zaprasza do współpracy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywieniowa 2014-2020 (dwuletnie Podprogram 2017-2018) organizacje pozarządowe oraz ośrodki pomocy społecznej. Wszystkich chętnych do współdziałania zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 lutego w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Natomiast chęć udziału w programie należy zgłosi
21Lut/17

Pomorskie Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zaprasza!

Zapraszamy na nowe Forum przy FRDL – Pomorskie Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Startujemy 7 marca w Gdańsku! Idea powołania Pomorskiego Forum PPP przy FRDL OR w Gdańsku pojawiła się w 2016 roku. Inspiracją były: zbliżające się znaczące zmniejszenie funduszy UE po 2020 roku, nieliczne przedsięwzięcia realizowane w ramach PPP oraz sygnały od samorządowców mówiące o potrzebach w tym zak
16Lut/17

Spotkanie Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej – podsumowanie

W dniu 9 lutego 2017 odbyło się kolejne spotkanie Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej przy FRDL OR w Gdańsku Temat spotkania brzmiał następująco: ,, Nowelizacja Podatku Vat pod kątem Ośrodków Pomocy Społecznej”, a zaproszonym ekspertem była Pani Dagmara Rutkowska – radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiadająca ponad 10 letnie doświadczen
15Lut/17

Podsumowanie spotkania Forum skarbników Województwa Pomorskiego

W dniu 8 lutego 2017 odbyło się kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku. Temat spotkania składał się z kilku zagadnień. Były to jednolity plik kontrolny, nowelizacja podatku VAT, nowego rozporządzenia o kasach oraz kwestie związane z odpowiedzialnością karno-skarbową w kontekście centralizacji. Zaproszonym ekspertem była Pani Dagmara Rutkowska – radca pra
14Lut/17

Spotkanie Forum Informatyków Samorządowych – podsumowanie

W dniu 8 lutego 2017 odbyło się spotkanie Forum Informatyków Samorządowych przy FRDL OR w Gdańsku. Tematem spotkania było Bezpieczeństwo IT JST z szczególnym uwzględnieniem działania adwersarzy Nation State oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Zaproszonym ekspertem był Pan Błażej Kantak – specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego. Absolwent Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej.
13Lut/17

Podsumowanie spotkania Forum Pracowników USC w lutym 2017 roku

Za nami kolejne spotkanie Forum Pracowników Urzędu Stanu Cywilnego które odbyło się 7 lutego w Gdańsku. Tematem spotkania była Nowelizacja ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz wybrane elementy z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zaproszonym ekspertem był Pan Karol Lipiński – Kierownik USC ze Szczecina. Uczestnicy, dzięki zainteresowaniu oraz aktywności w zadawaniu pytań, mogli dowiedzieć wie
11Lut/17

Podsumowanie spotkania Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień w lutym 2017 roku

Za nami kolejne spotkanie Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy FRDL w Gdańsku, które odbyło się 3 lutego 2017 roku. Spotkanie poświęcone zastosowaniu metody Dialogu Motywującego w pracach członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaproszonym ekspertem był pan Błażej Gawroński – dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, członek Z
10Lut/17

113 projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w 7 lat – sukces czy porażka?

113 projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w 7 lat – sukces czy porażka? Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest bardzo ważnym narzędziem rozwoju JST. Jego znacznie wzrośnie szczególnie po 2020 roku, kiedy strumień funduszy UE ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Rodzi się w związku z tym pytanie czy jako kraj, województwa i poszczególne gminy jesteśmy przygotowani na taką zmianę? Postanowiliśmy to s