22Lis/17

Spotkanie Pomorskiego Forum Zdrowia

15 listopada w hotelu Scandic odbyło się pierwsze spotkanie Pomorskiego Forum Zdrowia. Tytułem przewodnim była „Sieć szpitali – elastyczność zarządzania oraz optymalizacja kosztów – prawda czy fałsz?” Dyskusja odbyła się w dwóch panelach dyskusyjnych: 1. Rola menedżera w jednostce szpitalnej w sieci szpitali 2. Optymalizacja kosztów i efektywność leczenia – gdzie (warto) ich szukać? Ucze
14Lis/17

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – zapraszamy do współpracy!

Z przyjemnością informujemy że rozpoczynamy realizację projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w Województwie Pomorskim”. Realizujemy go w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Czas trwania: od 01-10-2017 do 31-03-2019r. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 160 przeds
13Lis/17

Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W dniu 09.11.2017.r w hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania forum były: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO); projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zmiany uchwalone oraz proj
10Lis/17

Spotkanie Forum Pracowników USC

Za nami kolejne, ostatnie w 2017 roku spotkanie forum pracowników urzędu stanu cywilnego przy FRDL w Gdańsku. Szkolenie poświęcone było przekazywaniu dokumentów do Archiwum Państwowego. Szkolenie poprowadziła Pani Monika Płuciennik – absolwentka historii (specjalność archiwistyka) na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku Kustosz w Oddziale opracowania a
08Lis/17

Szkolenia z prawa budowlanego

Za nami pierwsze bezpłatne szkolenia z prawa budowlanego współfinansowane ze środków UE, POWER, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Skierowane są pracowników poniższych instytucji z terenu województwa pomorskiego: – wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego, – powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, – starostwa powiatowe, 
07Lis/17

Ranking Gmin 2017

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Jest to podstawa do obliczenia tzw. janosikowego dla beneficjentów i płatników. Podstawą wyliczeń resortu finansów na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r. Dochody najbogatszej gminy w Polsce, Kleszczowa, są ponad 80-krotnie większe od dochodów najbiedniejszego samo
03Lis/17

Odpowiedzialność, aktywność i odwaga w Karczemkach.

30 października w Społecznej Szkole Podstawowej w Dobrzewinie prowadziliśmy warsztaty z szeroko rozumianej demokracji lokalnej. Kluczem były: odpowiedzialność, działanie i odwaga. Spotkanie chyba udane. Więcej informacji poniżej. Relacja na stronie szkoły relacja Zdjęcia na stronie szkoły zdjęcia I news na naszym profilu FB Frdl
02Lis/17

Nagroda im. Jerzego Regulskiego

Miło nam poinformować, że Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 19 października 2017 r. pod przewodnictwem Pana Piotra Lorensa, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji konkursu. Nagrodę ustanowiły w 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. Ceremonia wręczenia Nagród będzie miała miejsce w
31Paź/17

Spotkanie Forum Oświaty

W dniach 26-27 października 2017 r. członkowie Forum Oświaty Samorządowej Przy FRDL OR Gdańsku, jak co roku spotkali się na wyjazdowym panelu szkoleniowym. Tematy szkoleniowe były następujące: Zmiany w naliczaniu, udzielaniu i rozliczaniu dotacji wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawie oświatowym oraz Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minim