29Lis/16

Raport z przeprowadzonych debat eksperckich

Niecały miesiąc temu pisaliśmy o planowanych przez FRDL debatach eksperckich dotyczących barier i szans rozwojowych regionów. Przedstawiamy podsumowanie przeprowadzonych w Warszawie rozmów. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju realizuje an
24Lis/16

Spotkanie Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego

W dniach 17-18 listopada 2016 roku członkowie Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego spotkali się w miejscowości Szarlota. Frekwencja na spotkaniu dopisała. Pierwszy dzień spotkania Forum poświęcony został kalendarzowi zmian ustroju szkolnego. Poprowadziła je Pani Lilianna Zientecka, członek zespołu eksperckiego Narodowej Rady Rozwoju. W kolejnych częściach szkoleniowych uczestnicy miel
23Lis/16

Podsumowanie spotkania Forum Oświaty Samorządowej

Dnia 16 listopada  odbyło się spotkanie Forum Oświaty Samorządowej WP przy FRDL OR w Gdańsku. Temat spotkania poświęcony został kalendarzowi zmian ustroju szkolnego, a spotkanie poprowadziła Pani Lilianna Zientecka, która jest trenerką z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Frekwencj
22Lis/16

Ranking rozwoju gmin i miast

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Rankingiem Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. Ranking ten ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie
17Lis/16

Forum Młodych 2016

W Gdańsku 25 listopada 2016 roku odbędzie się już 8. edycja Forum Młodych. Jest to impreza organizowana przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Młodzieżową Radę Miasta Gdańska. Forum Młodych jest wydarzeniem umożliwiającym młodym ludziom dyskusję z największymi osobistościami współczesnego świata – ludźmi, których postawa moralna i dorobek mogą stać się inspiracją dla młodego poko
15Lis/16

Spotkanie Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Za nami kolejne spotkanie Forum Pomocy Społecznej przy FRDL w Gdańsku, które odbyło się 10 listopada 2016 roku. Poświęcone było zastosowaniu metody Dialogu Motywującego do pracy z klientem Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej. Była to część praktyczna naszego spotkania. Zaproszonym ekspertem był pan Błażej Gawroński – dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ol
14Lis/16

Światowy Dzień Przedsiębiorczości

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na Światowy Dzień Przedsiębiorczości. Już dzisiaj startują pierwsze wydarzenia i warsztaty związane z szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości, kreatywności oraz innowacji w biznesie. Jest to ogólnoświatowa inicjatywa, która ma na celu wspieranie postaw przedsiębiorczych. W tym samym czasie, na całym świecie odbywają się tysiące spotkań i wydarzeń. ŚTP ski
12Lis/16

Znamy laureatów Nagrody im. J. Regulskiego

W trakcie XI Kongresu Obywatelskiego, który miał miejsce w Warszawie 5 listopada wręczono Nagrody im. J. Regulskiego. Tak, jak pisaliśmy, Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach – Idei, Realizacji dzieła, Wiedzy i upowszechniania oraz aktywności obywatelskiej. Zgodnie z tymi kategoriami Nagrodę za rok 2016 otrzymali: IDEA – projekt „Trakt Praski, czyli pieszo – rowerowy szlak pomię
10Lis/16

Aktywizacja bezrobotnych w naszym województwie

1300 bezrobotnych mieszkańców Pomorza, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Bytowie, Nowym Dworze Gdańskim, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie, otrzyma pomoc w znalezieniu pracy. 7 listopada 2016 roku marszałek Mieczysław Struk podpisał z Mirosławem Kamińskim, prezesem Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska oraz starostami umowy na realizację działań aktywizac