Gdańska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej

Gdańska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”.

Po raz pierwszy zapraszamy seniorów, mieszkańców Gdańska a zarazem miłośników aktywności obywatelskiej do udziału w olimpiadzie wiedzy obywatelskiej „Senior Obywatel”. Olimpiada skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy ukończyli 60 lat.

Cele Olimpiady:
1. Aktywizacja seniorów w obszarze spraw obywatelskich – konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, referenda, wybory do władz lokalnych i centralnych, budżet partycypacyjny itp.
2. Wzrost wiedzy na temat aktów prawnych regulujących prawa obywatelskie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw osób starszych.
3. Wyłonienie liderów wiedzy obywatelskiej, ich promocja oraz aktywizacja.

Harmonogram:
1. Rekrutacja uczestników olimpiady – 1 czerwiec – 20 października 2017 r
-zgłoszenia w formie pisemnej (email lub podpisany formularz zgłoszeniowy)
-zgłoszenia i informacje:

    – Barbara Średniawa – Przewodnicząca OPS; tel.: +48 883 703 713); barbara_sredniawa@wp.pl oraz
    – Agnieszka Buczyńska – Prezes RCW; Plac Solidarności 1, Gdańsk; tel.: 793 004 057; buczynska@wolontariat.org.pl
    – Andrzej Banach – Dyrektor FRDL; Targ Drzewny 3/7, Gdańsk; tel.: 58 308 47 72; andrzej.banach@frdl.org.pl

2. Warsztaty z wiedzy obywatelskiej dla uczestników – wrzesień i październik 2017 r.
3. Eliminacje wstępne w formie testu i wyłonienie 30 finalistów – ok 15 października 2017 r.
4. Finał olimpiady – 20 października

Nagrody:
1. Każdy uczestnik otrzyma honorowy dyplom potwierdzający uczestnictwo w Olimpiadzie „Senior Obywatel”.
2. 10 najlepszych finalistów otrzyma nagrody rzeczowe.

Dokumenty
Regulamin
Zgłoszenie

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Gdańska

Organizatorzy:
Obywatelski Parlament Seniorów

Regionalne Centrum Wolontariatu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej