Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego

Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL Ośrodku Regionalnym w Gdańsku powstało we wrześniu 2002 roku. Zrzesza osoby piastujące stanowiska skarbników w jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz w miesiącu spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne, w którym jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych. Na Forum systematycznie są zapraszani przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Raz do roku, zwykle we wrześniu, Forum organizuje dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1.Halina Redlin – Skarbnik Gminy Dzierzgoń – prezes zarządu
2.Jolanta Skuczyńska – Skarbnik Gminy Czersk – wiceprezes zarządu
3.Ewa Bejgrowicz – Skarbnik Powiatu Kwidzyńskiego – członek zarządu
4.Stefan Mayer – Skarbnik UM w Miastku– członek zarządu
5.Danuta Skuza – Skarbnik Gminy Liniewo– członek zarządu
6.Barbara Wichman – Skarbnik Gminy Tczew– członek zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Skarbników Samorządów WP wynosi 250 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Skarbników.

Pobierz: deklaracja członkowska

Pobierz: statut