Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego Województwa Pomorskiego

Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego przy FRDL Ośrodku Regionalnym w Gdańsku powstało 14 czerwca 2005 roku. Zrzesza kierowników i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego województwa pomorskiego.

Spotkania Forum odbywają się raz na dwa miesiące, mając formę szkoleń, na które zapraszani są wybitni prawnicy i sędziowie; również przedstawiciele władz województwa, konsulatów państw obcych oraz – w miarę możliwości – instytucji i urzędów centralnych. Raz w roku organizowane jest dwudniowe szkolenie wyjazdowe.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Małgorzata Kędziora – USC Gdynia – Prezes
2. Ewa Syta – USC Sopot – Wiceprezes
3. Bożena Kinder – USC Nowy Staw – Członek Zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Pracowników USC WP wynosi 250 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników USC.

Pobierz: deklaracja członkowska

Pobierz: statut