Analizy

„25 lat samorządności. Wyzwania na kolejne 25 lecie” – podsumowanie konferencji (2015)
Zbiór wystąpień uczestników konferencji podsumowującej 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, która odbyła się 30 czerwca 2015 roku w Gdańsku.
Pobierz

„Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem” – poradnik (2016)
Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”, który nasza Fundacja i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides realizowały w całym kraju przez ostatnie 22 miesiące.
Pobierz

Skuteczność działania polskich samorządów – raport (2016)
Analiza dotyczy czynników ograniczających skuteczność funkcjonowania urzędów samorządowych. Badania objęły prawie 70% jednostek gminnych w Polsce. Analizy opierały się w głównej mierze na sondażach przeprowadzonych wśród sekretarzy samorządu terytorialnego oraz wywiadach indywidualnych.
Pobierz.

Analiza atrakcyjności (osadniczej, inwestycyjnej i turystycznej) powiatów pomorza – analiza (2016)
Analiza została opublikowana w Gazecie Samorządu i Administracji (nr 15-16/2016).
Pobierz

„Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje” – raport (2017)
Wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to obszerne opracowanie eksperckie przygotowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

„Profesjonalizm w działaniu pomocy społecznej w województwie pomorskim” – raport z badania (2017)
Raport powstał dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Forum Pomocy Społecznej oraz reprezentacji Pracowni Pracy Socjalnej Uniwersytetu Gdańskiego. Obejmuje dwa obszary:
– profesjonalizm w zarządzaniu ośrodkami pomocy społecznej w województwie pomorskim, oraz
– profesjonalizm w działaniu pracowników socjalnych i asystentów rodzin zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej
w województwie pomorskim.
Badanie_Pracownicy
Badanie_Kierownicy
Badanie_dodatkowe wykresy