Category Archives: Notatki ze spotkań forów

13Lis/17

Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W dniu 09.11.2017.r w hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania forum były: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO); projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zmiany uchwalone oraz proj
10Lis/17

Spotkanie Forum Pracowników USC

Za nami kolejne, ostatnie w 2017 roku spotkanie forum pracowników urzędu stanu cywilnego przy FRDL w Gdańsku. Szkolenie poświęcone było przekazywaniu dokumentów do Archiwum Państwowego. Szkolenie poprowadziła Pani Monika Płuciennik – absolwentka historii (specjalność archiwistyka) na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 roku Kustosz w Oddziale opracowania a
31Paź/17

Spotkanie Forum Oświaty

W dniach 26-27 października 2017 r. członkowie Forum Oświaty Samorządowej Przy FRDL OR Gdańsku, jak co roku spotkali się na wyjazdowym panelu szkoleniowym. Tematy szkoleniowe były następujące: Zmiany w naliczaniu, udzielaniu i rozliczaniu dotacji wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawie oświatowym oraz Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minim
25Paź/17

Spotkanie Forum PPP

W dniu 24 października 2017 w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się trzecie spotkanie forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zorganizowane z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, przy patronacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz współpracy z PPP- Akademią. Tym razem tematyka spotkania poświęcona była efektywnemu przygotowaniu projektu PPP. Ekspertem prowadzącym szkolenie b
16Paź/17

Pomorskie Forum PPP

24 października o 10.00 rozpocznie się kolejne spotkanie Pomorskiego Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Tym razem będzie to warsztat praktyczny. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za inwestycje w JST. Efektem prac będą listy inwestycji z wybraną najlepszą formą ich finansowania. Liczymy, że będzie podstawą do dalszych prac nad inwestycjami w gminach z wykorzystaniem PPP. Przed warsztatem: 1. przygotowa
12Paź/17

Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

Za nami kolejne spotkanie pomorskiego forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. W szkoleniowej sesji jesiennej członkowie forum spotkali się w Łapinie. Tym razem szkoleniową dawkę wiedzy oraz kompetencji zapewnił Pan Maciej Wojdowski ─ Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach , były pracownik kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Pani Anna Kłos ─ Certyfi
10Paź/17

Spotkanie Forum Skarbników

W dniu czwartym października 2017 r w Muzeum II wojny światowej odbyło się kolejne szkolenie w ramach Forum Skarbników WP przy FRDL OR w Gdańsku.Tematem spotkania były Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zaproszonym ekspertem była Pani Agnieszka Drożdżal – ekonomista, praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie na stanowisku skarbnika. Trene
22Wrz/17

Spotkanie Forum Sekretarzy

W dniach 21-22 września odbyło się kolejne spotkanie forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego. Tematami spotkania były: 1. Motywacja pracowników samorządowych a zadania gminy Ekspert: Dr Bogusław Suwara – Prezes Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego przy FRDL ,Sekretarz Miasta Wejherowa, Od stycznia 2003 roku zawodowo związany z administracją publiczną. Doktor Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Nauki
22Wrz/17

Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

Za nami kolejne spotkanie pomorskiego forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku, które odbyło się 14 września. Kolejny raz członkowie forum mieli okazję szkolić się z tematu świadczeń rodzinnych oaz programu 500 plus. Zaproszonym ekspertem był Pan Bartłomiej Mazurkiewicz – prawnik, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie (Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa
21Wrz/17

Spotkanie Forum USC

W dniach 14- 15. W Kistowie odbyło się wyjazdowe spotkanie forum pracowników urzędu stanu cywilnego przy FRDL w Gdańsku. Frekwencja dopisała, na forum przyjechało sześćdziesięciu kierowników USC, co było zapewne efektem atrakcyjnej tematyki i dobrej kampanii promującej to spotkanie przez Gdański zespół FRDL. Tematami spotkania były „Wybrane zagadnienia z zakresu rejestracji stanu cywilnego