Szkolenia otwarte – Zamówienia publiczne

Sie
28
pon
Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowelizacji ustawy Pzp.
Sie 28@10:00 – 15:00
Wrz
25
pon
Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki.
Wrz 25@10:00 – 15:00