Szkolenia otwarte – Gospodarka komunalna, ochrona środowiska

Wrz
25
pon
Odbiór odpadów komunalnych – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki.
Wrz 25@10:00 – 15:00
Paź
6
pt
Nazwy miejscowości, ulic, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w świetle znowelizowanej ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Nowe obowiązki jst w tym zakresie.
Paź 6@10:00 – 15:00
Lis
10
pt
Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia z ustawy prawo wodne, z uwzględnieniem rozwiązań „nowego prawa wodnego”.
Lis 10@10:00 – 15:00
Lis
22
śr
Nielegalne usuwanie drzew – prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia, ich zniszczenia lub uszkodzenia oraz usuwanie drzew bez odpowiedniego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
Lis 22@10:00 – 15:00
Lis
30
czw
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zmiany w ustawie w 2017 r. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.
Lis 30@10:00 – 15:00