Szkolenia otwarte – Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Lis
20
pon
Najnowsze zmiany ustawy o finansach publicznych i ich wpływ na realizację dochodów budżetowych oraz ewidencję księgową, windykację zaległości i likwidację nadpłat
Lis 20@10:00 – 15:00
Lis
22
śr
Nielegalne usuwanie drzew – prowadzenie postępowania w sprawie usunięcia drzew/krzewów bez wymaganego zezwolenia, ich zniszczenia lub uszkodzenia oraz usuwanie drzew bez odpowiedniego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
Lis 22@10:00 – 15:00
Lis
27
pon
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – omówienie zmian w zakresie prowadzenia czynności audytowych i ich wpływu na dotychczasową praktykę.
Lis 27@10:00 – 15:00
Lis
30
czw
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zmiany w ustawie w 2017 r. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy.
Lis 30@10:00 – 15:00
Gru
1
pt
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Gru 1@10:00 – 15:00
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego
Gru 1@10:00 – 15:00
Gru
6
śr
Przełomowe orzecznictwo ostatnich miesięcy w zakresie VAT i podatku od nieruchomości dla samorządów
Gru 6@10:00 – 15:00
Gru
12
wt
Zastosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy i wsparcia społecznego
Gru 12@10:00 – 15:00
Gru
18
pon
Jak prawidłowo pracować ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych? – Zmiany od sierpnia 2017 r.
Gru 18@10:00 – 15:00
Rewolucja w gospodarce wodnej – nowe prawo wodne i regulator na rynku wody i ścieków
Gru 18@10:00 – 15:00
Gru
19
wt
Usytuowanie kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarządczej.
Gru 19@10:00 – 15:00