Szkolenia otwarte – Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo

Paź
6
pt
Nazwy miejscowości, ulic, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w świetle znowelizowanej ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Nowe obowiązki jst w tym zakresie.
Paź 6@10:00 – 15:00
Lis
7
wt
Zasady gospodarowania nieruchomościami lokalowymi, pomieszczeniami tymczasowymi. Noclegownie, schroniska i inne placówki zapewniające dłużnikowi miejsce noclegowe.
Lis 7@11:50 – 12:50