Szkolenia otwarte – Jednostki organizacyjne

Paź
2
pon
Dochody i wydatki jednostki budżetowej w rachunkowości i gospodarce finansowej z uwzględnieniem ewidencji w zw. z centralizacją vat.
Paź 2@10:00 – 15:00
Paź
5
czw
Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2017 r.
Paź 5@10:00 – 15:00
Paź
12
czw
Zmodernizowany system informacji oświatowej – z uwzględnieniem zmiany ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Paź 12@10:00 – 15:00
Paź
23
pon
Vat od podstaw dla samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem wyroku trybunału sprawiedliwości unii europejskiej oraz specustawy dotyczącej zasad rozliczania podatku vat po centralizacji.
Paź 23@10:00 – 15:00
Paź
24
wt
Zmiany Statutów, akty założycielskie oraz regulaminy i zarządzenia wewnętrzne w związku z reformą oświaty. Prawo wewnątrzszkolne. Zasady tworzenia aktów prawnych, w tym aktów prawa wewnętrznego i aktów kierownictwa wewnętrznego.
Paź 24@10:00 – 15:00
Paź
26
czw
Likwidacja zaległości podatkowych i nadpłat z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 28 kwietnia 2017 r.
Paź 26@10:00 – 15:00
Lis
6
pon
Zmiany w ogólnym postępowaniu administracyjnym w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. O zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
Lis 6@10:00 – 15:00
Lis
13
pon
Jak prawidłowo pracować ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych? – Zmiany od sierpnia 2017 r.
Lis 13@10:00 – 15:00
Lis
16
czw
Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP – zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji.
Lis 16@10:00 – 15:00