Szkolenia otwarte – Finanse, rachunkowość, podatki

Mar
30
czw
Wydatki strukturalne w 2017 r; zasady sporządzenia sprawozdania o wydatkach strukturalnych – w świetle znowelizowanego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Mar 30@10:00 – 15:00
Kwi
4
wt
Dochody z tytułu kar i opłat o charakterze sankcyjnym w ewidencji księgowej jst oraz zasady likwidacji zaległości i nadpłat – stan prawny 2017 r.
Kwi 4@10:00 – 15:00
Egzekucja zaległych podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych należności publicznoprawnych gmin od spadkobierców.
Kwi 4@10:00 – 15:00
Kwi
7
pt
VAT – podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczenia podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w 2017 roku- centralizacja.
Kwi 7@10:00 – 15:00