Monthly Archives: Październik 2017

31Paź/17

Spotkanie Forum Oświaty

W dniach 26-27 października 2017 r. członkowie Forum Oświaty Samorządowej Przy FRDL OR Gdańsku, jak co roku spotkali się na wyjazdowym panelu szkoleniowym. Tematy szkoleniowe były następujące: Zmiany w naliczaniu, udzielaniu i rozliczaniu dotacji wynikające ze zmian w ustawie o systemie oświaty i Prawie oświatowym oraz Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minim
25Paź/17

Spotkanie Forum PPP

W dniu 24 października 2017 w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyło się trzecie spotkanie forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zorganizowane z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, przy patronacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz współpracy z PPP- Akademią. Tym razem tematyka spotkania poświęcona była efektywnemu przygotowaniu projektu PPP. Ekspertem prowadzącym szkolenie b
25Paź/17

Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji – konsultacje

Ministerstwo Rozwoju przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Proponowane przepisy mają za zadanie dostosować zasady i tryb wspierania nowych inwestycji do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych oraz skorelować mechanizmy wsparcia ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak podaje PAP „Projekt ustawy wprowadza mechanizm pomocy d
23Paź/17

Liga Krajowa wyłoniła laureatów nagrody im. Grzegorza Palki

Liga Krajowa poinformowała o przyznaniu nagród w trzech kategoriach: ogólnopaństwowej, działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym i działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym. Pełna lista laureatów W dziedzinie ogólnopaństwowej: 1. Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – za wdrożenie, wspólnie z samorządami gmin, strategicznego dla Polsk
20Paź/17

NIK: Polityka bezpieczeństwa informacji w JST mocno kuleje…

Mieszkańcy coraz częściej załatwiają sprawy urzędowe on-line. Czy urzędy są do tego dobrze przygotowane szczególnie w perspektywie wejścia w życie unijnego rozporządzenia RODO? Ważniejsze od rozporządzenia RODO jest zapewnienie ciągłości oraz sprawności pracy instytucji publicznych. Jak podkreśla prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, urzędy i instytucje publiczne będą coraz częściej kontrolowane
18Paź/17

Kampania informacyjna RPO 2014-2020

Nowa kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Samorząd województwa pomorskiego będzie zachęcał do skorzystania z Funduszy Europejskich. Wsparcie unijne uzyskać można w obszarze: 1. dotacje dla przedsiębiorstw, 2. instrumenty finansowe w postaci pożyczek, 3. dotacje na edukację przedszkolną, 4. dotacje na opiekę nad dziećmi do lat 3,
16Paź/17

Pomorskie Forum PPP

24 października o 10.00 rozpocznie się kolejne spotkanie Pomorskiego Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Tym razem będzie to warsztat praktyczny. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za inwestycje w JST. Efektem prac będą listy inwestycji z wybraną najlepszą formą ich finansowania. Liczymy, że będzie podstawą do dalszych prac nad inwestycjami w gminach z wykorzystaniem PPP. Przed warsztatem: 1. przygotowa
12Paź/17

Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

Za nami kolejne spotkanie pomorskiego forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. W szkoleniowej sesji jesiennej członkowie forum spotkali się w Łapinie. Tym razem szkoleniową dawkę wiedzy oraz kompetencji zapewnił Pan Maciej Wojdowski ─ Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach , były pracownik kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Pani Anna Kłos ─ Certyfi
11Paź/17

Wydatki na ochronę zdrowia – pomorskie na drugim miejscu.

W rankingu czasopisma „Wspólnota” dotyczącym wydatków jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia Pomorze zajęło drugie miejsce w kategorii województw. Wyprzedziło nas tylko Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło województwo dolnośląskie. Ranking powstał na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych JST publikowanych przez Ministerstwo Finansów i dane udost