Spotkanie Forum Pomocy Społecznej

W dniu 13.07.2017 w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie pomorskiego forum pomocy społecznej przy FRDL w Gdańsku. Tematem spotkania był Kodeks Postępowania Administracyjnego na gruncie nowelizacji od 1 czerwca 2017 roku.

Szkolenie prowadziła Adrianna Głuchowska – posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), sprawnie omówiła wszystkie zagadnienia związane z tematem spotkania. Spotkanie jak zwykle było odpowiedzią na potrzeby zdobycia wiedzy oraz fachowych kompetencji w zakresie administracji samorządowej.
Spotkanie należy uznać za bardzo udane.